Truy cập nội dung luôn

Thực hiện tốt công tác quản lý hành nghề Y - dược

24-02-2017 16:01

Năm 2016, công tác quản lý hành nghề y dược đã được triển khai đồng bộ và có hiệu quả trên các lĩnh vực như: tổ chức thực hiện kế hoạch cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh cho người hành nghề; thanh kiểm tra liên ngành, chuyên ngành đối với hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược về mọi mặt như: việc thực hiện các quy định của pháp luật, chấp hành các quy chế chuyên môn, việc thực hiện công khai giá dịch vụ y tế và giá thuốc.

Đến nay, Sở y tế đã cấp được 4.743 chứng chỉ hành nghề (trong đó năm 2016 cấp 384 chứng chỉ hành nghề). Trong năm 2016 toàn tỉnh có 634 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang hoạt động, trong đó 207 cơ sở công lập; 27 trạm y tế doanh nghiệp, trường học; 400 cơ sở ngoài công lập (gồm 4 bệnh viện đa khoa, 8 phòng khám đa khoa, 247 phòng khám chuyên khoa và cơ sở dịch vụ y tế, 114 phòng chẩn trị y học cổ truyền). 100% các bệnh viện công lập thuộc thẩm quyền đã được cấp giấy phép hoạt động (GPHĐ) theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Hoàn thành cấp GPHD cho 176 trạm y tế tuyến xã đang trong giai đoạn xây dựng cơ sở vật chất… thẩm định cho 21 trạm y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Thẩm định cấp mới GPHD cho 64 cơ sở hành nghề ngoài công lập; cấp cho 23 cơ sở hành nghề. Chuẩn hóa 2.975 hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề lên hệ thống phần mềm quản lý đăng ký khám bệnh chữa bệnh

Năm 2016, thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược cho 470 cá nhân, cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc cho 9 cơ sở, kiểm tra cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc cho 421 cơ sở và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho 381 cơ sở.

Công tác quản lý hệ thống kinh doanh thuốc cũng được duy trì và thực hiện thường xuyên. Tính đến nay trên toàn tỉnh có 1.179 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (tăng hơn cùng kỳ năm 2015 là 102 cơ sở).

Song bên cạnh đó công tác quản lý hành nghề kinh doanh dược vẫn còn một số khó khăn như: địa bàn rộng; các cơ sở kinh doanh thuốc mở nhiều ở vùng núi, vùng xa đường đi lại khó khăn nên việc kiểm tra, giám sát hoạt động của sở y tế chưa thực hiện được thường xuyên, liên tục. Bước sang năm 2017 phòng quản lý hành nghề y - dược tiếp tục tham mưu chỉ đạo, đôn đốc y tế cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các quy định của Luật KBCB, phối hợp các cơ quan, phòng ban chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành hoặc liên ngành đối với các cơ sở hành nghề y, dược. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện có vi phạm các quy định sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật./.

Bác sỹ CKI MA VĂN TỨ
(Trưởng phòng QLHN Y, Dược - Sở Y tế)Thống kê truy cập

Đang truy cập:2242

Tổng truy cập: 752944