Truy cập nội dung luôn

công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp, số ca lây nhiễm trong cộng đồng liên tục tăng cao; tuy nhiên, với độ phủ vắc xin cao cách tiếp cận an toàn để phát triển kinh tế cùng với việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, nền kinh tế tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tăng trưởng, tạo đà cho cả năm 2022.

Công tác thi đua khen thưởng được ngành y tế quan tâm triển khai thực hiện. Tại các đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức thi đua vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, vừa chống dịch hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành y tế đã triển khai xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023 với 01 hồ sơ đề nghị danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, 36 hồ sơ đề nghị danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”.

Các phong  trào thi đua yêu nước tiếp tục thực hiện có hiệu quả như: “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”;“Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; “Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh”; “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông”; “Đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số”; “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Thực hiện cải cách hành chính”;“Đổi mới phong cách thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”...

Đặc biệt trong phong trào “Đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số”,  ngành y tế đã phối hợp với Công an tỉnh thực hiện đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về  dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” theo Quyết định số 06/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ sở KCB đã triển khai nâng cấp phần mềm quản lý thông tin y tế để tích hợp CCCD trên phần mềm, tạo thuận lợi cho người dân khi sử dụng thẻ Căn cước công dân tham gia khám, chữa bệnh. đến nay, dữ liệu CCCD của tỉnh được đồng bộ với dữ liệu BHYT là 478.157/1.206.275 và có 1.251 lượt tiếp nhận khám, chữa bệnh bằng thẻ CCCD tại 105/223 các cơ sở khám, chữa bệnh. Sở Y tế đã thực hiện khởi tạo dữ liệu ban đầu cho 1.304.097 nhân khẩu, 298.489 hộ gia đình trên hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử, có 205/213 cơ sở khám chữa bệnh thực hiện kết nối liên thông từ phần mềm khám chữa bệnh với 1.271.409 lượt liên thông. Hiện nay đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện kết nối liên thông giữa y tế học đường tại các trường học trên địa bàn tỉnh đến Hệ thống. Ngoài ra, công tác làm sạch dữ liệu và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 14/6/2022, tổng số mũi tiêm được cập nhật trên hệ thống tiêm chủng là 2.806.741( trong đó mũi 1 là 1.050.648, mũi 2 là  952.660, mũi 3 là 670.760 và mũi 4 là 132.673). Trong số đó đã phối hợp với Công an tỉnh xác thực mã định danh cho 225.459 người dân thực hiện tiêm. Thực hiện ký số chứng nhận Hộ chiếu vắc xin cho các dữ liệu thông đã liên thông với dữ liệu dân cư là 2.753.111 mũi tiêm.

Trong thực hiện phong trào “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, ngành y tế đã tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ trong trạng thái bình thường mới. Triển khai nhiều biện pháp linh hoạt, tình hình dịch Covid -19 trên địa bàn đã cơ bản được kiểm soát. Kết thúc đợt thi đua, ngành y tế đã có 05 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 17 tập thể và 43 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Thực hiện phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính”,“Đổi mới phong cách thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” ngành y tế đã tuyên truyền đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động thi đua đổii mới phong cách thái độ phục vụ, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo ch t lượng dịch vụ. Kết quả khảo sát độc lập sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công năm 2021 đạt 91,47% cao hơn so với năm 2020 đạt 91,09%.

Cùng với các phong trào trên, Công tác Thi đua khen thưởng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần tạo động lực, khuyến khích, thu hút cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành tích cực tham gia để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành. Thực hiện các Chỉ thị và Hướng dẫn của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, phong trào thi đua yêu nước của  ngành  y tế  đã được triển khai kịp thời đúng tiến độ.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Y tế Thái Nguyên đã tiến hành tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2021 và trao tặng:

+ Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh: 09 cờ;

+ Tập thể Lao động xuất sắc: 06 tập thể;

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở : 457 cá nhân;

+ Danh hiệu lao động tiên tiến: 4431 cá nhân;

+ Bằng khen của UBND tỉnh: 01 tập thể 49 cá nhân;

+ Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân : 358 cá nhân;

Trình bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 09 cá nhân; trình danh hiệu chiến sỹ thi đua cp tỉnh cho 01 cá nhân. Trình Huân chương Lao động hạng Nhì cho 01 cá nhân tập thể Sở Y tế. Trình Huân chương Lao động hạng Ba cho Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình./.Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10392805