Truy cập nội dung luôn
Hiển thị cấu hình site tạm thời không có.
Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) tạm thời không có.

Bộ Y tế ban hành Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về việc Ban hành "Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID - 19"

09-03-2020 08:53

Bộ Y tế ban hành Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về  việc Ban hành "Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID - 19" 

Tải Quyết định

Tài liệu Hướng dẫn cách ly tại nhà  của Bệnh viện Phổi Trung ương