Truy cập nội dung luôn

Phối hợp tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em

Thực hiện Công văn số 2755/UBND-KGVX ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Kế hoạch số 2328/KH-SYT ngày 20/6/2022 của Sở Y tế Thái Nguyên về việc triển khai tiêm liều nhắc lại cho trẻ từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

          Tính đến ngày 21/6/2021 tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi đối với trẻ được tiêm 1 mũi: 117.121 trẻ (99,0%); Số được tiêm 2 mũi:  116.162 trẻ (98,2%): cho nhóm trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt 41.7%, mũi 2 đạt 14.1%.

          Để tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đảm bảo miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng, đồng thời đảm bảo công tác tiêm chủng để phòng chống dịch tại địa phương theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, ngày 24/6/2022, Sở Y tế đã có văn bản số 2384/SYT-NVY về việc đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai điểm tiêm tại các trường học theo quy định; bố trí điều kiện cơ sở hạ tầng (khu vực chờ trước tiêm; khu vực khám sàng lọc; khu vực tiêm chủng; khu vực theo dõi phản ứng sau tiêm) theo yêu cầu chuyên môn.

2. Chỉ đạo Phòng giáo dục Đào tạo các huyện/thành phố, các đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành y tế triển khai tiêm mũi nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi bắt đầu từ 25/6/2022; tiếp tục rà soát, thống kê trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng gửi tới các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn để tổ chức tiêm.

3. Chỉ đạo các trường học tại các điểm tiêm cử cán bộ, giáo viên tham gia các hoạt động: tổ chức cho cha mẹ, người giám hộ ký phiếu cam kết đồng ý tiêm chủng; đo thân nhiệt, nhập liệu, cập nhật vào danh sách; phối hợp với cán bộ y tế theo dõi sức khỏe sau tiêm, động viên tinh thần để các em yên tâm tiêm chủng.

            4. Tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh tại các trường học để tham gia tiêm vắc xin vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ, đạt 100% các trưởng hợp đủ điều kiện tiêm chủng.Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10624201