Truy cập nội dung luôn

HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ TRẺ EM GÁI 11/10/2021

10-10-2021 08:44

Cách đây 10 năm trước, vào năm 2011 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 11 tháng 10 hàng năm làm ngày Quốc tế trẻ em gái. Mục đích của ngày này là tạo cơ hội nhiều hơn cho trẻ em gái và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, dinh dưỡng, y tế, bảo vệ khỏi sự kỳ thị, bạo lực và không còn nạn tảo hôn. Mỗi năm tổ chức Liên Hiệp Quốc sẽ chọn một chủ đề riêng.

Ngày Quốc tế trẻ em gái năm nay (11/10/2021) với chủ đề: Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội về việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em gái. Đồng thời kêu gọi sự quan tâm hơn nữa từ các cấp, các ngành trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, từ đó từng bước góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Hiện nay, Thái Nguyên đang trong tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh với tỷ số giới tính khi sinh là 114,5 trẻ trai/100 trẻ gái sinh ra sống (năm 2020). Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tác động tiêu cực đến hôn nhân và gia đình, trật tự an toàn xã hội. Bất bình đẳng giới là nguyên nhân căn bản làm gia tăng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, ngược lại mất cân bằng giới tính sẽ làm sâu sắc thêm vấn đề bất bình đẳng giới và các em gái vị thành niên chính là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Do vậy, cần tạo điều kiện để các em bước vào giai đoạn trưởng thành một cách an toàn và bình đẳng. Khi các em được trao quyền tự quyết định cuộc sống của mình thì các em sẽ có nhiều cơ hội phát huy tiềm năng, trở thành nhân tố tích cực tạo ra sự thay đổi trong gia đình, cộng đồng và đất nước. Vì vậy, bảo vệ quyền của các em gái hôm nay là bảo đảm một tương lai công bằng hơn.

Thiết thực hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) năm nay, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày quốc tế trẻ em gái 11/10 năm 2021. Các hoạt động tập trung phổ biến, tuyên truyền các văn bản, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền về các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi nhằm từng bước làm thay đổi nhận thức và tư tưởng lạc hậu về sinh con trai, con gái; đồng thời thúc đẩy cộng đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái nói riêng và phụ nữ nói chung, đặc biệt là trẻ em gái ở các gia đình sinh con một bề là gái. Các hoạt động lồng ghép với các nội dung về thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch thực hiện Đ án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” năm 2021 trong Ngành Y tế tỉnh Thái Nguyên. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc thực thi nghiêm minh pháp luật về giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh; nghiêm cấm các hành vi hướng dẫn, tư vấn, cung cấp dịch vụ lựa chọn, xác định giới tính trước khi sinh trong các cơ sở y tế, tại cộng đồng và trong toàn xã hội./.


Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10354246