Truy cập nội dung luôn

Kết quả kiểm tra liên ngành “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”

16-06-2022 23:18

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 8/04/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022, Sở Y tế Thái Nguyên xây dựng Kế hoạch kiểm tra liên ngành “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Thời gian kiểm tra từ ngày 10/5 - 12/5/2022 tại các huyện Võ Nhai, Đại Từ và thành phố Thái Nguyên.

Qua kiểm tra Ban Chỉ đạo các huyện/thành phố đã tập trung triển khai các hoạt động như: Xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm; ban hành các quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về an toàn thực phẩm tại địa phương; công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức: Thông qua kiểm tra kết hợp tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Đài truyền thanh thành phố/huyện, căng treo băng zôn, áp phích, phát thanh tại các cụm loa tại các xã/phường/thị trấn được tiếp sóng FM về các bài tuyên truyền về an toàn thực phẩm. Tại buổi làm việc, đại diện các phòng y tế đã báo cáo công tác triển khai thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 trên địa bàn và nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các thành viên Đoàn kiểm tra đã giải đáp những thắc mắc của các địa phương trong từng lĩnh vực quản lý.Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10623780