Truy cập nội dung luôn

MINH TIẾN CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI

14-07-2021 09:49

MINH TIẾN CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI

Vệ sinh môi trường nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng nằm trong chương trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới . Nhiều năm qua, xã Minh Tiến (Đại Từ) đã có nhiều biện pháp nhằm tuyên truyền vận động người dân thực hiện vệ sinh môi trường, trong đó, việc triển khai chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn của Ngân hàng Thế giới” trên địa bàn xã được coi như một đòn bẩy giúp cho việc thực hiện tiêu chí về vệ sinh môi trường trên lộ trình về đích nông thôn mới trở nên thuận lợi hơn.

Gia đình anh Phạm Văn Thủy ở xóm Lưu Quang 2 là một trong những gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã Minh Tiến (Đại Từ). Cũng như nhiều hộ gia đình khác của xóm, kinh tế khó khăn nên vấn đề vệ sinh chưa được chú trọng. Anh Tiến chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi chỉ có nhà tiêu một ngăn làm tạm ngoài bãi chè, xa nhà mà hay đổ khi trời mưa. Cán bộ y tế và trưởng xóm đến bảo nhà tiêu đó không hợp vệ sinh, lại bẩn nữa nên tôi đăng ký tham gia dự án để xây nhà tiêu mới. Nhà tôi nghèo nên dự án cho tiền, hàng xóm đến giúp công xây với tấm lợp. Bây giờ nhà tôi đã có nhà tiêu hai ngăn sạch sẽ, không phải đi xa nữa”.

Chị  Trịnh Thị Chinh – Y tế thôn bản xóm Lưu Quang 2 cho biết: trước khi triển khai dự án, xóm Lưu Quang 2 có 146 hộ gia đình thì có đến gần 98 hộ chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh, trong đó có hộ chưa từng có nhà tiêu, vẫn còn hiện tượng phóng uế bừa bãi, rác thải chưa được thu gom, xử lý gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân. Khi xóm được chọn triển khai chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn của ngân hàng thế giới”, chúng tôi cùng trạm y tế và các ban ngành trong xóm quyết tâm tuyên truyền, vận động người dân bằng mọi cách để tăng tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn xóm có và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường. Đến nay, 8 hộ gia đình nghèo trên địa bàn xóm đã được hỗ trợ xây nhà tiêu hợp vệ sinh. Không những thế, sức lan tỏa của dự án đã vận động được thêm 62 hộ tự nguyện xây dựng nhà tiêu và các công trình hợp vệ sinh mà không trông chờ sự hỗ trợ về kinh phí của Dự án.

Trong nỗ lực thực hiện hoàn thành về đích nông thôn mới, xã Minh Tiến đã tập trung thay đổi nhận thức người dân trong thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn, nhiều hộ gia đình đã có điều kiện đầu tư xây dựng công trình nước sạch, nhà tắm, nhà vệ sinh phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, là địa bàn nông thôn, lại là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn nên người dân vẫn chưa ý thức cao trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt là sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Y sỹ Vũ Văn Nam, trưởng trạm y tế xã Minh Tiến cho biết: Năm 2019, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh của toàn xã chỉ đạt 51%. Sau khi tiếp nhận dự án, HĐND, UBND cùng các ban, ngành đoàn thể xã quyết tâm vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân làm nhà tiêu hợp vệ sinh theo tiêu chí mới. Đặc biệt, 150 hộ gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh đã được nhận hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng nhà tiêu mới. Đến nay, 100% gia đình đã hoàn thành xây mới và đưa vào sử dụng có hiệu quả. Bên cạnh đó, nhờ triển khai sâu rộng các hoạt động tuyên truyền về lợi ích của việc xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, trên 180 hộ gia đình không thuộc diện hỗ trợ cũng tự nguyện xây nhà tiêu mới hoặc sửa chữa nhà tiêu đã xuống cấp. Nhờ đó, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh của toàn xã hiện đã tăng lên 80%.

Để có được kết quả đó, trước tiên là vận động đảng viên, cán bộ thực hiện trước và đưa tiêu chí này vào việc bình xét gia đình, làng xóm văn hóa. Nhiều cách làm hay đã được Đảng ủy, UBND xã vận dụng một cách linh hoạt nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Ông Hoàng Văn Tiệm, Bí thư Đảng ủy xã Minh Tiến chia sẻ với chúng tôi: Trong quá trình triển khai dự án, có những hộ gia đình quá nghèo không có khả năng hoàn thiện nhà tiêu mới dù dự án đã hộ trợ một phần kinh phí. Với những trường hợp đó, chúng tôi vừa động viên vừa huy động thêm nguồn lực xã hội hóa như đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng… để giúp những hộ đó có được nhà tiêu hợp vệ sinh đúng theo các tiêu chí đề ra.

Đến nay việc thực hiện tiêu chí về vệ sinh môi trường nông thôn trên toàn địa bàn xã Minh Tiến đã đạt được những kết quả khả quan, không chỉ dừng ở việc tăng tỷ lệ hộ dân sử dụng 3 công trình vệ sinh đạt chuẩn, mà còn khuyến khích các hộ gia đình giữ gìn môi trường sống qua các hoạt động thu gom, xử lý rác thải, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại địa bàn dân cư, góp phần hoàn thành các mục tiêu về đích nông thôn mới, cùng cả huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương./.

Trang Nhung (Sở Y tế)MINH TIẾN CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI

Vệ sinh môi trường nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng nằm trong chương trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới . Nhiều năm qua, xã Minh Tiến (Đại Từ) đã có nhiều biện pháp nhằm tuyên truyền vận động người dân thực hiện vệ sinh môi trường, trong đó, việc triển khai chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn của Ngân hàng Thế giới” trên địa bàn xã được coi như một đòn bẩy giúp cho việc thực hiện tiêu chí về vệ sinh môi trường trên lộ trình về đích nông thôn mới trở nên thuận lợi hơn.

Gia đình anh Phạm Văn Thủy ở xóm Lưu Quang 2 là một trong những gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã Minh Tiến (Đại Từ). Cũng như nhiều hộ gia đình khác của xóm, kinh tế khó khăn nên vấn đề vệ sinh chưa được chú trọng. Anh Tiến chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi chỉ có nhà tiêu một ngăn làm tạm ngoài bãi chè, xa nhà mà hay đổ khi trời mưa. Cán bộ y tế và trưởng xóm đến bảo nhà tiêu đó không hợp vệ sinh, lại bẩn nữa nên tôi đăng ký tham gia dự án để xây nhà tiêu mới. Nhà tôi nghèo nên dự án cho tiền, hàng xóm đến giúp công xây với tấm lợp. Bây giờ nhà tôi đã có nhà tiêu hai ngăn sạch sẽ, không phải đi xa nữa”.

Chị  Trịnh Thị Chinh – Y tế thôn bản xóm Lưu Quang 2 cho biết: trước khi triển khai dự án, xóm Lưu Quang 2 có 146 hộ gia đình thì có đến gần 98 hộ chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh, trong đó có hộ chưa từng có nhà tiêu, vẫn còn hiện tượng phóng uế bừa bãi, rác thải chưa được thu gom, xử lý gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân. Khi xóm được chọn triển khai chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn của ngân hàng thế giới”, chúng tôi cùng trạm y tế và các ban ngành trong xóm quyết tâm tuyên truyền, vận động người dân bằng mọi cách để tăng tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn xóm có và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường. Đến nay, 8 hộ gia đình nghèo trên địa bàn xóm đã được hỗ trợ xây nhà tiêu hợp vệ sinh. Không những thế, sức lan tỏa của dự án đã vận động được thêm 62 hộ tự nguyện xây dựng nhà tiêu và các công trình hợp vệ sinh mà không trông chờ sự hỗ trợ về kinh phí của Dự án.

Trong nỗ lực thực hiện hoàn thành về đích nông thôn mới, xã Minh Tiến đã tập trung thay đổi nhận thức người dân trong thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn, nhiều hộ gia đình đã có điều kiện đầu tư xây dựng công trình nước sạch, nhà tắm, nhà vệ sinh phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, là địa bàn nông thôn, lại là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn nên người dân vẫn chưa ý thức cao trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt là sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Y sỹ Vũ Văn Nam, trưởng trạm y tế xã Minh Tiến cho biết: Năm 2019, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh của toàn xã chỉ đạt 51%. Sau khi tiếp nhận dự án, HĐND, UBND cùng các ban, ngành đoàn thể xã quyết tâm vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân làm nhà tiêu hợp vệ sinh theo tiêu chí mới. Đặc biệt, 150 hộ gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh đã được nhận hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng nhà tiêu mới. Đến nay, 100% gia đình đã hoàn thành xây mới và đưa vào sử dụng có hiệu quả. Bên cạnh đó, nhờ triển khai sâu rộng các hoạt động tuyên truyền về lợi ích của việc xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, trên 180 hộ gia đình không thuộc diện hỗ trợ cũng tự nguyện xây nhà tiêu mới hoặc sửa chữa nhà tiêu đã xuống cấp. Nhờ đó, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh của toàn xã hiện đã tăng lên 80%.

Để có được kết quả đó, trước tiên là vận động đảng viên, cán bộ thực hiện trước và đưa tiêu chí này vào việc bình xét gia đình, làng xóm văn hóa. Nhiều cách làm hay đã được Đảng ủy, UBND xã vận dụng một cách linh hoạt nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Ông Hoàng Văn Tiệm, Bí thư Đảng ủy xã Minh Tiến chia sẻ với chúng tôi: Trong quá trình triển khai dự án, có những hộ gia đình quá nghèo không có khả năng hoàn thiện nhà tiêu mới dù dự án đã hộ trợ một phần kinh phí. Với những trường hợp đó, chúng tôi vừa động viên vừa huy động thêm nguồn lực xã hội hóa như đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng… để giúp những hộ đó có được nhà tiêu hợp vệ sinh đúng theo các tiêu chí đề ra.

Đến nay việc thực hiện tiêu chí về vệ sinh môi trường nông thôn trên toàn địa bàn xã Minh Tiến đã đạt được những kết quả khả quan, không chỉ dừng ở việc tăng tỷ lệ hộ dân sử dụng 3 công trình vệ sinh đạt chuẩn, mà còn khuyến khích các hộ gia đình giữ gìn môi trường sống qua các hoạt động thu gom, xử lý rác thải, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại địa bàn dân cư, góp phần hoàn thành các mục tiêu về đích nông thôn mới, cùng cả huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương./.

Trang Nhung (Sở Y tế)

Trang Nhung (Trung tâm CDC)
Trung tâm KSBT

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10516848