Truy cập nội dung luôn

Tìm hiểu Chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19

02-04-2020 09:30

Trong thời gian qua, việc triển khai phòng chống dịch Covid-19 ở nước ta đã được triển khai rất hệ thống, bài bản. Các đơn vị đã củng cố các đội cơ động phòng chống dịch, đảm bảo công tác trực chống dịch 24/24h, tiếp nhận và tổ chức cách ly cho các trường hợp nghi nhiễm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số vướng mắc đã nảy sinh như chưa có quy định cụ thể về chế độ cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cho người tham gia phòng chống dịch.

Ngày 29 tháng 3 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

Chế độ cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, áp dụng đối với người Việt Nam, người nước ngoài đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở khám chữa bệnh hoặc cơ sở khác, trừ trường hợp áp dụng hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, doanh nghiệp:

- Về tiền ăn được hỗ trợ 80.000 đồng/ ngày. Nếu có yêu cầu  cung cấp bữa ăn riêng phải tự trả chi phí tăng thêm, tuy nhiên phải phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở thực hiện cách ly. Cơ sở được giao nhiệm vụ cách ly y tế phải có trách nhiệm cung cấp bữa ăn cho người được cách ly đảm bảo kịp thời, thuận lợi.

- Được cấp nước uống, khăn mặt, khẩu trang, nước sát khuẩn tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng tắm gội và các vật dụng thiết yếu với chi phí 40.000 đồng/ngày.

- Chi trả chi phí khám chữa bệnh từ nguồn bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước (người nước ngoài phải tự chi trả chi phí khám, điều trị).

Về chế độ phụ cấp chống dịch, Nghị định cũng quy định các mức chi bồi dưỡng cho cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng chống dịch với từng đối tượng cụ thể từ 80.000 đồng/ngày đến 300.000 đồng/ngày. Kinh phí này được chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ, nguồn vốn hợp pháp khác.

Chế độ đặc thù này chỉ triển khai thực hiện trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Thời điểm hưởng kể từ ngày tiếp nhận ca nghi nhiễm COVID-19 đầu tiên nhưng không được sớm hơn ngày xảy ra dịch bệnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/2/3020 của Thủ tướng Chính phủ cho đến hết ngày công bố hết dịch COVID-19 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ./.

Ma Văn Tứ

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1755

Tổng truy cập: 752723