Truy cập nội dung luôn

Đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Kế hoạch số 309/KH-BYT ngày 15/3/2021 của Bộ Y tế về công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,  Sở Y tế xây dựng kế hoạch số 948/KH-SYT ngày 26/3/2021 về việc đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch COVID-19 cho đại biểu và nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Thời gian và các địa điểm phục vụ

1. Thời gian:

- Từ tháng 4 và 5/2021 cho đến khi kết thúc (Thời gian cụ thể Sở Y tế sẽ thông báo lại các đơn vị).

2. Địa điểm:

- Tại các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Điểm bầu cử cố định

+ Điểm bầu cử lưu động

III. Nội dung hoạt động

1. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh:

- Hướng dẫn y tế phòng chống dịch COVID-19 phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Phụ lục 1)

- Các đơn vị y tế dự phòng tăng cường công tác vệ sinh môi trường, tại nơi diễn ra bầu cử phải được vệ sinh khử khuẩn, bảo đảm phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước và trong thời gian diễn ra bầu cử.

- Nội dung các hoạt động phải bám sát với các chỉ đạo, quy định và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử và có tính thực tế cao nhất phù hợp với đặc điểm của từng tình huống cụ thể trong quá thực hiện công tác bầu cử.

- Hướng dẫn phải đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn tổ chức bầu cử và hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19, có sự phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan và lực lượng tham gia phục vụ công tác bầu cử.

- Đảm bảo thuận lợi tối đa, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

2. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm: (Phụ lục 2)

2.1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm y tế các huyện/thành phố/thị xã:

Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ bầu cử. Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý gồm các nội dung sau:

a) Tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống của các nhà hàng, khách sạn và địa điểm tổ chức bầu cử.

b) Tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và nhân viên nhà hàng trực tiếp phục vụ các đại biểu và nhân viên y tế được phân công phục vụ bầu cử (nếu cần thiết).

c) Tổ chức, thành lập và phân công nhiệm vụ các đoàn công tác kiểm tra giám sát điều kiện an toàn thực phẩm tại các nhà hàng và địa điểm tổ chức bầu cử. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và thực phẩm cung cấp cho các nhà hàng.

d) Bố trí các Tổ thường trực đảm bảo an toàn thực phẩm tại đơn vị. Các Tổ có nhiệm vụ tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm trước và trong suốt thời gian diễn ra bầu cử: Tổ chức kiểm thực 3 bước; lưu mẫu thực phẩm đối với các thực phẩm phục vụ đại biểu tham dự bầu cử; Lấy mẫu xét nghiệm nhanh về hóa học và vi sinh vật các mẫu thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm và bàn tay người chế biến thực phẩm và phối hợp với các đơn vị y tế khác thường trực tại khách sạn để xử lý các sự cố về an toàn thực phẩm (nếu xảy ra).  

đ) Thành lập tổ thường trực (3 - 5 người/tổ) cùng phương tiện, thiết bị cần thiết sẵn sàng phương án thực hiện công tác điều tra, xử lý nếu xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm.

e) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

3. Công tác thường trực cấp cứu:

 - Các bệnh viện xây dựng kế hoạch phục vụ công tác y tế cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mỗi bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng tối thiểu từ 05-10 giường bệnh, đảm bảo cơ số thuốc và trang thiết bị thiết yếu sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu nếu có đại biểu ốm, đau. Chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, thuốc, trang thiết bị và phương tiện phòng hộ cá nhân để tiếp nhận điều trị người nghi ngờ mắc COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác.

- Tổ chức đội cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng vận chuyển, cấp cứu khi có yêu cầu và tiếp nhận điều trị kịp thời khi có các tình huống cấp cứu, ốm đau, thảm họa (cháy nổ, tai nạn giao thông, dịch bệnh...) xảy ra; ngoài các trang bị theo quy định, yêu cầu chuẩn bị đầy đủ các trang bị phòng hộ chống dịch theo quy định. Thông báo danh sách, số điện thoại các thành viên đội cấp cứu ngoại viện, biển số xe cứu thương cho kíp trực cấp cứu tại địa điểm tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để kịp thời liên hệ khi cần thiết. 

IV. Kế hoạch cụ thể

1. Đảm bảo công tác khám bệnh, chữa bệnh, vận chuyển người bệnh và thường trực cấp cứu

1.1. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh/tuyến huyện, Trung tâm y tế các huyện/thành phố/thị xã có giường bệnh:

- Xây dựng kế hoạch phục vụ công tác y tế cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mỗi bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng từ 05-10 giường bệnh, đảm bảo cơ số thuốc và trang thiết bị thiết yếu sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu nếu có đại biểu ốm, đau. Chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, thuốc, trang thiết bị và phương tiện phòng hộ cá nhân để tiếp nhận điều trị người nghi ngờ mắc COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác.

- Tổ chức đội cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng vận chuyển, cấp cứu khi có yêu cầu và tiếp nhận điều trị kịp thời khi có các tình huống cấp cứu, ốm đau, thảm họa (cháy nổ, tai nạn giao thông, dịch bệnh...) xảy ra; ngoài các trang bị theo quy định, yêu cầu chuẩn bị đầy đủ các trang bị phòng hộ chống dịch theo quy định. Thông báo danh sách, số điện thoại các thành viên đội cấp cứu ngoại viện, biển số xe cứu thương cho kíp trực cấp cứu tại địa điểm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để kịp thời liên hệ khi cần thiết.  

- Đơn giản các thủ tục hành chính để phục vụ công tác y tế kịp thời cho đại biểu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

1.2. Trực cấp cứu tại điểm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

1.2.1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

Cử kíp trực y tế 04 cán bộ y tế (trong đó có 02 bác sỹ, 02 điều dưỡng) và 01 xe ô tô cứu thương thường trực cấp cứu tại các điểm bầu cử. (Thời gian và địa điểm cụ thể Sở Y tế sẽ thông báo sau).

 Bệnh viện lập danh sách cán bộ y tế, biển số xe thực hiện nhiêm vụ gửi về Sở Y tế trước ngày 15/4/2021 để Sở Y tế thông báo cho Ban Tổ chức (bệnh viện có thể thành lập 02 Đội để thay phiên thường trực).

- Yêu cầu tổ cứu thương thường trực, chuẩn bị đủ phương tiện và thuốc cấp cứu, cờ chữ thập, cáng, băng nẹp để phục vụ tốt cho công tác cấp cứu. Kinh phí xăng xe, hỗ trợ cho cán bộ tham gia phục vụ, thuốc cấp cứu và vật tư tiêu hao, đơn vị chuẩn bị và quyết toán trong kinh phí chi thường xuyên của đơn vị.

1.2.2. Thường trực tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh trong thời gian diễn ra bầu cử:

Bệnh viện A Thái Nguyên cử kíp trực y tế 04 cán bộ y tế (trong đó có 02 bác sỹ, 02 điều dưỡng) và 01 xe ô tô cứu thương thường trực cấp cứu tại điểm bầu cử của tỉnh.

 Bệnh viện lập danh sách cán bộ y tế, biển số xe thực hiện nhiêm vụ gửi về Sở Y tế trước ngày 15/4/2021 để Sở Y tế thông báo cho Ban Tổ chức (bệnh viện có thể thành lập 02 Đội để thay phiên thường trực).

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 4 và tháng 5/2021 (Thời gian cụ thể Sở Y tế sẽ thông báo sau).

- Yêu cầu tổ cứu thương thường trực, chuẩn bị đủ phương tiện và thuốc cấp cứu, cờ chữ thập, cáng, băng nẹp để phục vụ tốt cho công tác cấp cứu. Kinh phí xăng xe, hỗ trợ cho cán bộ tham gia phục vụ, thuốc cấp cứu và vật tư tiêu hao, đơn vị chuẩn bị và quyết toán trong kinh phí chi thường xuyên của đơn vị.

1.2.3. Bầu cử tại cấp huyện, xã/phường/thị trấn:

Sở Y tế đề nghị Bệnh viện huyện phối hợp với Trung tâm y tế các huyện/thành phố/thị xã: xây dựng kế hoạch chi tiết phân công trực cấp cứu tại tất cả các điểm bầu cử trên địa bàn.

Cử kíp trực y tế 03 cán bộ y tế (trong đó có 01 bác sỹ, 02 điều dưỡng) và 01 xe ô tô cứu thương thường trực sẵn sàng cấp cứu các điểm bầu cử trên địa bàn.

 Bệnh viện lập danh sách cán bộ y tế, biển số xe thực hiện nhiêm vụ gửi về Sở Y tế trước ngày 15/4/2021 để Sở Y tế thông báo cho Ban Tổ chức.

- Thời gian thực hiện: dự kiến từ tháng 4 và tháng 5/2021 cho đến khi kết thúc (Thời gian cụ thể Sở Y tế sẽ thông báo sau).

- Yêu cầu tổ cứu thương thường trực, chuẩn bị đủ phương tiện và thuốc cấp cứu, cờ chữ thập, cáng, băng nẹp để phục vụ tốt cho công tác cấp cứu. Kinh phí xăng xe, hỗ trợ cho cán bộ tham gia phục vụ, thuốc cấp cứu và vật tư tiêu hao, đơn vị chuẩn bị và quyết toán trong kinh phí chi thường xuyên của đơn vị.

Sở Y tế giao Trung tâm y tế các huyện/thành phố/thị xã xây dựng kế hoạch chi tiết phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ y tế xã trực cấp cứu tại các điểm/tổ bầu cử trên địa bàn.

2. Đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 (Theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm)

2.1. Tại các địa điểm bỏ phiếu cố định:

 Hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, yêu cầu tất cả cán bộ và cử tri đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đảm bảo khoảng cách theo quy định tại các điểm bầu cử cố định.

2.2. Tại các địa điểm bỏ phiếu lưu động:

- Phối hợp với địa phương tổ chức riêng các điểm bầu cử lưu động tại cơ sở y tế cho các trường hợp bệnh xác định, trường hợp nghi ngờ (nếu có).

- Phối hợp với địa phương tổ chức riêng các điểm bầu cử lưu động tại tại cơ sở cách ly tập trung, tại nhà, nơi lưu trú của cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà và tại khu vực phong tỏa liên quan ca mắc COVID-19 (nếu có), đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh và tuân thủ đúng trình tự quy định.

- Công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sau bỏ phiếu tại địa điểm bầu cử ở khu vực phong tỏa, phòng cách ly tạm thời của điểm bầu cử cố định và tất cả các địa điểm bầu cử lưu động (nếu có).

+ Thực hiện khử khuẩn hòm phiếu.

+ Tổ chức thu gom vận chuyển hòm phiếu từ các địa điểm bỏ phiếu lưu động về địa điểm kiểm phiếu bằng xe y tế chuyên dụng đảm bảo an toàn phòng chống dịch và theo đúng trình tự, quy định. Đồng thời phun khử khuẩn xe sau khi vận chuyển hòm phiếu.

+ Phối hợp với địa phương thành lập tổ kiểm phiếu riêng đối với các hòm phiếu trên. Cán bộ tham gia kiểm phiếu sử dụng trang phục phòng, chống dịch và thực hiện các yêu cầu đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…).

2.3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên:

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị y tế trong ngành tổ chức triển khai kế hoạch này.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn trước, trong và sau khi diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử.

- Theo dõi sát tình hình diễn biến dịch COVID-19 tham mưu kịp thời công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử. Thông báo ngay khi phát hiện các trường hợp có liên quan, các trường hợp F1, F2… Là cử tri đang tham gia bầu cử tại các điểm bầu cử.

- Chỉ đạo các Trung tâm y tế huyện/thành phố/thị xã đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức tập huấn chuyên môn về phòng, chống dịch cho cán bộ, công chức, viên chức trong Ban bầu cử, Tổ bầu cử.

- Chỉ đạo việc thành lập các Tổ y tế - Phòng, chống dịch tại các điểm bầu cử; bố trí đầy đủ trang phục phòng, chống dịch theo quy định, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, máy đo thân nhiệt và các hóa chất, vật tư trang thiết bị y tế phòng, chống dịch khác tại tất cả các địa điểm bầu cử cố định và lưu động.

- Chỉ đạo cán bộ y tế của đơn vị và Trung tâm y tế các huyện/thành phố/thị xã khử khuẩn toàn bộ Hội trường, các phòng họp và khu khác nơi diễn ra bầu cử.

- Chuẩn bị nhân lực, máy phun, hóa chất đảm bảo khử khuẩn môi trường đúng quy định.

- Kiểm tra nguồn nước phục vụ ăn uống, sinh hoạt tại các địa điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Chuẩn bị Khẩu trang cho đại biểu, cán bộ tham gia phục vụ trong suốt thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 .

- Xây dựng kế hoạch chi tiết nếu xảy ra dịch COVID-19 tại thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác phục vụ theo kế hoạch.

Đơn vị lập danh sách cán bộ y tế thực hiện nhiêm vụ gửi về Sở Y tế trước ngày 15/4/2021 để Sở Y tế thông báo cho Ban Tổ chức quản lý.

- Tổng hợp tình hình sử dụng hóa chất, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch đã sử dụng, lập dự toán kinh phí mua sắm bổ sung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.4. Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên:

- Bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng một Đội 10 cán bộ y tế phối hợp với Ban Tổ chức bầu cử tuyến tỉnh thực hiện kiểm tra thân nhiệt các đại biểu và cán bộ phục vụ bầu cử (khi được yêu cầu).

- Yêu cầu Bệnh viện chuẩn bị máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn để đại biểu sát khuẩn tay trước và trong quá trình diễn ra bầu cử.

- Thời gian và địa điểm thực hiện: Đầu các phiên bầu cử trong thời gian tháng 4 và tháng 5/2021 (Buổi sáng: Bắt đầu từ 07h00; Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h30). (thời gian và địa điểm cụ thể Sở Y tế sẽ thông báo lại cho đơn vị)

Bệnh viện lập danh sách cán bộ y tế thực hiện nhiêm vụ gửi về Sở Y tế trước ngày 15/4/2020 để Sở Y tế thông báo cho Ban Tổ chức quản lý.

2.5. Trung tâm y tế các huyện/thành phố/thị xã

- Xây dựng kế hoạch chi tiết của địa phương về đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Kịp thời nắm bắt thông tin, thông báo ngay khi phát hiện có cử tri thuộc diện F1, F2, hoặc liên quan đến dịch bệnh... Đang bầu cử tại các điểm bầu cử trên địa bàn. Xử trí kịp thời các tình huống dịch bệnh phát sinh trong thời gian tổ chức bầu cử theo phương án đã ban hành.

- Phối hợp chỉ đạo thành lập các Tổ y tế - Phòng, chống dịch tại các địa điểm bỏ phiếu. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, xe chuyên dụng vận chuyển hòm phiếu và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tất cả các điểm bầu cử cố định và lưu động.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi tham gia bầu cử.

3. Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm (Theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm)

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện/thành phố/thị xã và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trước và trong thời gian diễn ra bầu cử tại các địa điểm tổ chức bầu cử.

4. Đảm bảo công tác y tế khác

- Căn cứ kế hoạch cụ thể tổ chức bầu cử, Sở Y tế sẽ chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện công tác đảm bảo y tế theo chỉ đạo của Ban Tổ chức bầu cử.

- Đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công cán bộ và gửi danh sách (bao gồm chức danh, số điện thoại) về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Y) trước ngày 15/4/2021 để tồng hợp báo cáo Ban Tổ chức.

Trên đây là kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Y, Bác sỹ Ma Văn Tứ: 0915 247 171; Bác sỹ Trương Đức Hạnh: 0988 686 295, email: mavantuyttn@gmail.com) để giải quyết./.Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10466407