Truy cập nội dung luôn

Bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp

Thực hiện Kế hoạch số 309/KH-BYT ngày 15/3/2021 của Bộ Y tế về công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công điện số 374/CĐ-BYT ngày 25/3/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 159/KH-MT ngày 24/3/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế về Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường và chất lượng nước phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 161/MT-SKHC ngày 24/3/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế về việc tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn và đảm bảo chất lượng nước phục vụ bầu cử Quốc gia; Công văn số 510/ATTP-NĐTT ngày 25/3/2021 của Cục An toàn thực phẩm về việc đảm bảo  ATTP phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026;

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 phục vụ công tác bầu cử Sở Y tế xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích Đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm soát có hiệu quả an toàn thực phẩm, phát hiện sớm và xử lý, khắc phục giảm thiểu ảnh hưởng ngộ độc thực phẩm gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của các đại biểu tham gia bầu cử.

2. Yêu cầu

a) Xây dựng Kế hoạch chi tiết, triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trước, trong thời gian diễn ra bầu cử.

b) Hướng dẫn địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm. Sẵn sàng phương án tiếp nhận thông tin, điều tra, xử lý, khắc phục ngộ độc thực phẩm và sự cố an toàn thực phẩm (nếu có).

c) Tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ bầu cử gửi Sở Y tế, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh.

2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý gồm các nội dung sau:

a) Tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống của các nhà hàng, địa điểm tổ chức bầu cử.

b) Tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và nhân viên nhà hàng trực tiếp phục vụ các đại biểu và nhân viên y tế được phân công phục vụ bầu cử (nếu cần thiết).

c) Tổ chức, thành lập và phân công nhiệm vụ các đoàn công tác kiểm tra giám sát điều kiện an toàn thực phẩm tại các nhà hàng và địa điểm tổ chức bầu cử. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và thực phẩm cung cấp cho các nhà hàng.

d) Bố trí các Tổ thường trực đảm bảo an toàn thực phẩm tại đơn vị. Các Tổ có nhiệm vụ tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm trước và trong suốt thời gian diễn ra bầu cử: Tổ chức kiểm thực 3 bước; lưu mẫu thực phẩm đối với các thực phẩm phục vụ đại biểu tham dự bầu cử; Lấy mẫu xét nghiệm nhanh về hóa học và vi sinh vật các mẫu thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm và bàn tay người chế biến thực phẩm và phối hợp với các đơn vị y tế khác thường trực tại nhà hàng để xử lý các sự cố về an toàn thực phẩm (nếu xảy ra).

đ) Thành lập tổ thường trực (3 - 5 người/tổ) cùng phương tiện, thiết bị cần thiết sẵn sàng phương án thực hiện công tác điều tra, xử lý nếu xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm.

e) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Trung tâm y tế các huyện/thành phố/thị xã chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.


Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10624246