Truy cập nội dung luôn

Hướng dẫn y tế phòng chống dịch Covid -19 phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Kế hoạch số 309/KH-BYT ngày 15/3/2021 của Bộ Y tế về công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công điện số 374/CĐ-BYT ngày 25/3/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 159/KH-MT ngày 24/3/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế về Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường và chất lượng nước phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 161/MT-SKHC ngày 24/3/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế về việc tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn và đảm bảo chất lượng nước phục vụ bầu cử Quốc gia; Công văn số 510/ATTP-NĐTT ngày 25/3/2021 của Cục An toàn thực phẩm về việc đảm bảo  ATTP phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026;

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 phục vụ công tác bầu cử Sở Y tế xây dựng Hướng dẫn y tế phòng chống dịch COVID-19 phục vụ công tác bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1.1. Mục đích

- Đảm bảo thực hiện phòng chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch COVID-19 phục vụ an toàn cho công tác bầu cử.

- Chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống dịch COVID-19 trong quá trình triển khai các hoạt động bầu cử nhằm đảm bảo duy trì hoạt động chung và hoàn thành tốt nhiệm vụ bầu cử.

- Tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động bầu cử để đảm bảo bầu cử được thực hiện theo đúng yêu cầu.

1.2. Yêu cầu

- Nội dung các hoạt động phải bám sát với các chỉ đạo, quy định và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và có tính thực tế cao nhất phù hợp với đặc điểm của từng tình huống cụ thể trong quá thực hiện công tác bầu cử.

- Hướng dẫn phải đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn tổ chức bầu cử và hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19, có sự phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan và lực lượng tham gia phục vụ công tác bầu cử.

- Đảm bảo thuận lợi tối đa, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

II. HOẠT DỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

2.1. Phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức các hội nghị trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và vận động bầu cử:

2.1.1. Tại địa phương không có dịch COVID-19:

- Đối với người tham dự, cần thực hiện:

+ Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

+ Đeo khẩu trang khi tham dự các cuộc họp.

+ Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

+ Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

+ Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

+ Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của Ban tổ chức.

+ Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đối với Ban tổ chức:

+ Bố trí hội trường, phòng họp phù hợp theo điều kiện của địa phương.

+ Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn đối với bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, phòng họp, khu vệ sinh, mặt bàn, các nút bấm điều khiển,... trước và sau họphoặc khi cần thiết.

+ Tăng cường thông khí phòng họp bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong phòng họp, cuối buổi họp phải mở cửa phòng họp tạo sự thông thoáng.

+ Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng tại khu vực vệ sinh.

+ Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho đại biểu.

+ Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.

+ Cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng chống COVD-19.

+ Bố trí người đón tiếp, hướng dẫn y tế, đo thân nhiệt nếu phát hiện trường hợp có sốt, ho thì đề nghị không tiếp tục tham dự, thông báo ngay cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

2.1.2. Tại địa phương có dịch COVID-19:

a) Nơi không thực hiện giãn cách xã hội:

- Đối với người tham dự, cần thực hiện:

+ Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

+ Đeo khẩu trang khi tham dự các cuộc họp.

+ Ngồi đúng vị trí được sắp xếp.

+ Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

+ Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

+ Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

+ Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá hân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của Ban tổ chức.

+ Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đối với Ban tổ chức:

+ Bố trí hội trường, phòng họp phù hợp theo điều kiện của địa phương.

+ Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn đối với bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, phòng họp, khu vệ sinh, mặt bàn, các nút bấm điều khiển,... trước và sau họp hoặc khi cần thiết.

+ Tăng cường thông khí phòng họp bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong phòng họp, cuối buổi họp phải mở cửa phòng họp tạo sự thông thoáng.

+ Bố trí chỗ ngồi giãn cách phù hợp; đặt biển tên và thông báo trước các vị trí ngồi cho đại biểu; hạn chế việc thay đổi chỗ ngồi của đại biểu khi không cần thiết.

+ Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng tại khu vực vệ sinh.

+ Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho đại biểu.

+ Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.

+ Cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng chống COVD-19.

+ Bố trí người đón tiếp, hướng dẫn y tế, đo thân nhiệt nếu phát hiện trường hợp có sốt, ho thì đề nghị không tiếp tục tham dự, thông báo ngay cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

b) Khu vực thực hiện giãn cách xã hội:

* Tổ chức hội nghị trực tiếp:

- Đối với người tham dự, cần thực hiện:

+ Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

+ Thực hiện giữ khoảng cách tổi thiểu 2m giữa các đại biểu.

+ Đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham dự các cuộc họp.

+ Ngồi đúng vị trí được sắp xếp.

+ Rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh trước khi đến và sau khi ra về.

+ Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

+ Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

+ Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của Ban tổ chức.

+ Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đối với Ban tổ chức:

+ Không tổ chức họp quá 20 người trong một phòng họp.

+ Không mời tham dự đại biểu, cử tri ở khu vực cách ly xã hội hoặc phong tỏa.

+ Bố trí hội trường, phòng họp để chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách 2m giữa các đại biểu; đặt biển tên và thông báo trước các vị trí ngồi cho đại biểu; hạn chế việc thay đổi chỗ ngồi của đại biểu khi không cần thiết.

+ Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn đối với bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, phòng họp, khu vệ sinh, mặt bàn, các nút bấm điều khiển,... trước và sau họp hoặc khi cần thiết.

+ Tăng cường thông khí phòng họp bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong phòng họp, cuối buổi họp phải mở cửa phòng họp tạo sự thông thoáng.

+ Chuẩn bị sẵn khẩu trang để cấp cho đại biểu.

+ Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị khẩu trang để sử dụng ngay khi phát hiện đại biểu, người có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

+ Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng tại khu vực vệ sinh.

+ Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho đại biểu.

+ Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.

+ Bố trí người đón tiếp, các bộ giám sát y tế, đo thân nhiệt nếu phát hiện trường hợp có sốt, ho thì hướng dẫn cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, truy vết tiếp xúc ban đầu. Thông báo ngay cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

+ Tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước và sau họp cho đại biểu.

* Tổ chức hội nghị trực tuyến:

- Đối với người tham dự:

+ Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

+ Thực hiện giữ khoảng cách tổi thiểu 2m (nếu có trên 1 người tham dự tại một điểm cầu).

+ Đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham dự các cuộc họp.

+ Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

+ Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

+ Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19.

- Tại phòng họp điểm cầu chính và các điểm cầu:

+ Không bố trí quá 2 người trong một phòng họp.

+ Bố trí chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách 2m khi có 2 người.

+ Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn phòng họp, bàn ghế bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường.

+ Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng tại khu vực vệ sinh.

+ Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.

c) Khu vực thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa:

* Tổ chức hội nghị trực tuyến:

- Đối với người tham dự:

+ Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

+ Thực hiện giữ khoảng cách tổi thiểu 2m (nếu có trên 1 người tham dự tại một điểm cầu).

+ Đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham dự các cuộc họp.

+ Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

+ Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

+ Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19.

+ Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đối với Ban Tổ chức: Tại các điểm cầu:

+ Không bố trí quá 2 người trong một phòng họp.

+ Bố trí chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách 2m khi có 2 người.

+ Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn phòng họp, bàn ghế bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường.

+ Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng tại khu vực vệ sinh.

+ Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.

* Không tổ chức hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến được:

Chuyển sang tổ chức gửi phiếu lấy ý kiến, phiếu tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử đến cử tri. Cán bộ Tổ phát phiếu, kiểm phiếu cần thực hiện:

- Được tập huấn về phòng chống lây nhiễm COVID-19.

- Sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân như quần áo phòng hộ, khẩu trang … trong quá trình làm nhiệm vụ.

- Hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.

- Xử lý khử khuẩn phiếu, hòm phiếu và phương tiện vận chuyển.

- Lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước và sau thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ thành viên của tổ.

2.2. Phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình bỏ phiếu bầu cử:

2.2.1. Tại địa phương không có dịch COVID-19:

* Tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử:

- Đối với cử tri tham gia bỏ phiếu và cán bộ Tổ bầu cử cần thực hiện:

+ Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

+ Đeo khẩu trang khi đi tham gia bỏ phiếu, tham dự khai mạc và hướng dẫn cử tri bầu cử tại các điểm bỏ phiếu bầu cử.

+ Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu bẩu cử.

+ Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho tại điểm bỏ phiếu.

+ Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức bỏ phiếu bầu cử có hỗ trợ các ứng dụng này.

+ Thực hiện theo hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử.

+ Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị đứng ra tổ chức bỏ phiếu bầu cử.

+ Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đối với Tổ chức phụ trách bầu cử:

+ Bố trí địa điểm bỏ phiếu2 theo đúng hướng dẫn phù hợp theo điều kiện của địa phương.

+ Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn đối khu vực bên ngoài và bên trong của phòng bỏ phiếu trước và sau bỏ phiếu hoặc khi cần thiết.

+ Tăng cường thông khí phòng bỏ phiếu bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong phòng, cuối buổi bỏ phiếu phải mở cửa phòng tạo sự thông thoáng.

+ Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị khẩu trang để sử dụng ngay khi phát hiện đại biểu, người có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

+ Không để cử trí tụ tập thành nhóm đông người tại điểm bỏ phiếu; bố trí các bàn, chổ ngồi ghi phiếu đảm bảo khoảng cách phù hợp.

+ Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng tại khu vực vệ sinh.

+ Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho cử tri.

+ Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.

+ Cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng chống COVD-19.

+ Bố trí cán bộ y tế hướng dẫn y tế, đo thân nhiệt tại cổng ra vào nếu phát hiện trường hợp có sốt, ho thì đưa cử tri sang phòng cách ly và hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu theo quy định, thông báo ngay cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

* Hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động):

Các cử tri không đến bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử. Cán bộ Tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến các cử tri này cần thực hiện:

- Thực hiện các biện pháp về phòng chống lây nhiễm COVID-19 như tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử.

- Hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.

2.2.2. Tại địa phương có dịch COVID-19:

a) Nơi không thực hiện giãn cách xã hội:

* Tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử:

- Đối với cử tri tham gia bỏ phiếu và cán bộ Tổ bầu cử, cần thực hiện:

+ Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

+ Đeo khẩu trang khi đi tham gia bỏ phiếu, tham dự khai mạc và hướng dẫn cử tri bầu cử tại các điểm bỏ phiếu bầu cử.

+ Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu bẩu cử.

+ Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

+ Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

+ Thực hiện theo hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử.

+ Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị đứng ra tổ chức.

+ Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đối với Tổ chức phụ trách bầu cử:

+ Bố trí địa điểm bỏ phiếu theo đúng hướng dẫn phù hợp theo điều kiện của địa phương.

+ Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn đối khu vực bên ngoài và bên trong của phòng bỏ phiếu trước và sau bỏ phiếu hoặc khi cần thiết.

+ Tăng cường thông khí phòng họp bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong phòng, cuối buổi bỏ phiếu phải mở cửa phòng tạo sự thông thoáng.

+ Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị khẩu trang để sử dụng ngay khi phát hiện cử tri, người có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

+ Không để cử trí tụ tập thành nhóm đông người tại điểm bỏ phiếu; bố trí vị trí cử tri xếp hàng, phân luồng, các bàn, chỗ ngồi ghi phiếu đảm bảo khoảng cách phù hợp.

+ Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng tại khu vực vệ sinh.

+ Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho cử tri.

+ Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.

+ Cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng chống COVD-19.

+ Bố trí cán bộ y tế hướng dẫn y tế, đo thân nhiệt tại cổng ra vào nếu phát hiện trường hợp có sốt, ho thì đưa cử tri sang phòng cách ly và hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu theo quy định, thông báo ngay cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

* Hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động): Các cử tri không đến bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử. Cán bộ Tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến các cử tri này cần thực hiện.

- Thực hiện các biện pháp về phòng chống lây nhiễm COVID-19 như tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử.  

- Hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.

b) Khu vực thực hiện giãn cách xã hội:

* Tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử:

- Đối với cử tri tham gia bỏ phiếu và cán bộ Tổ bầu cử, cần thực hiện:

+ Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

+ Thực hiện giữ khoảng cách tổi thiểu 2m giữa các cử tri.

+ Đeo khẩu trang khi đi tham gia bỏ phiếu, tham dự khai mạc và hướng dẫn cử tri bầu cử tại các điểm bỏ phiếu bầu cử.

+ Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu bẩu cử.

+ Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

+ Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

+ Thực hiện theo hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử.

+ Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị đứng ra tổ chức.

+ Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đối với Tổ chức phụ trách bầu cử:

+ Bố trí địa điểm bỏ phiếu theo đúng hướng dẫn phù hợp theo điều kiện của địa phương.

+ Bố trí hòm phiếu phụ hoặc điểm bỏ phiếu riêng nếu đủ điều kiện cho khu vực cách ly xã hội hoặc phong tỏa.

+ Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn đối khu vực bên ngoài và bên trong của phòng bỏ phiếu trước và sau bỏ phiếu hoặc khi cần thiết.

+ Tăng cường thông khí phòng họp bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong phòng, cuối buổi bỏ phiếu phải mở cửa phòng tạo sự thông thoáng.

+ Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị khẩu trang để sử dụng ngay khi phát hiện cử tri, người có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

+ Thực hiện việc bố trí để cử tri đi bỏ phiếu theo từng khu vực, điểm dân cư theo từng thời gian nhất định, thực hiện phân luồng từ xa.

+ Bố trí vị trí cử tri xếp hàng theo luồng, giữ khoảng cách 2m, các bàn, chỗ ngồi ghi phiếu đảm bảo khoảng cách 2m.

+ Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng tại khu vực vệ sinh.

+ Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho cử tri.

+ Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.

+ Cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng chống COVD-19.

+ Bố trí cán bộ y tế hướng dẫn y tế, đo thân nhiệt tại cổng ra vào nếu phát hiện trường hợp có sốt, ho thì đưa cử tri sang phòng cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện truy vết tiếp xúc ban đầu và hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu theo quy định, thông báo ngay cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

+ Tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 sau khi bỏ phiếu cho cử tri có tiếp xúc gần nếu có trường hợp nghi nghờ hoặc mắc COVID-19 thuộc khu vực điểm bỏ phiếu.

* Hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động) Các cử tri không đến bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử. Cán bộ Tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến các cử tri này cần thực hiện.

- Được tập huấn về phòng chống lây nhiễm COVID-19.

- Thực hiện các biện pháp về phòng chống lây nhiễm COVID-19 như tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử.

- Sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân như quần áo phòng hộ, khẩu trang … trong quá trình làm nhiệm vụ.

- Hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.

- Xử lý khử khuẩn phiếu, hòm phiếu và phương tiện vận chuyển.

- Lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước và sau thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ thành viên của tổ.

c) Khu vực thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa:

* Tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử:

- Đối với cử tri tham gia bỏ phiếu và cán bộ Tổ bầu cử, cần thực hiện:

+ Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

+ Thực hiện giữ khoảng cách tổi thiểu 2m giữa các cử tri.

+ Đeo khẩu trang khi đi tham gia bỏ phiếu, tham dự khai mạc và hướng dẫn cử tri bầu cử tại các điểm bỏ phiếu bầu cử.

+ Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu bẩu cử.

+ Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

+ Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

+ Thực hiện theo hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử.  

+ Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị đứng ra tổ chức.

+ Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đối với Tổ chức phụ trách bầu cử:

+ Bố trí địa điểm bỏ phiếu theo đúng hướng dẫn phù hợp theo điều kiện của địa phương. Không bố trí để cử tri các khu vực khác bỏ phiếu cùng.

+ Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn đối khu vực bên ngoài và bên trong của phòng bỏ phiếu trước và sau bỏ phiếu hoặc khi cần thiết.

+ Tăng cường thông khí phòng họp bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong phòng họp, cuối buổi họp phải mở cửa phòng họp tạo sự thông thoáng.

+ Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị khẩu trang để sử dụng ngay khi phát hiện cử tri, người có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

+ Thực hiện việc bố trí để cử tri đi bỏ phiếu theo từng khu vực, điểm dân cư theo từng thời gian nhất định, thực hiện phân luồng từ xa.

+ Bố trí vị trí cử tri xếp hàng theo luồng, giữ khoảng cách 2m, các bàn, chỗ ngồi ghi phiếu đảm bảo khoảng cách 2m.

+ Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng tại khu vực vệ sinh.

+ Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho cử tri.

+ Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.

+ Cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng chống COVD-19.

+ Bố trí cán bộ y tế hướng dẫn y tế, đo thân nhiệt tại cổng ra vào nếu phát hiện trường hợp có sốt, ho thì đưa cử tri sang phòng cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện truy vết tiếp xúc ban đầu và hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu theo quy định, thông báo ngay cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

+ Tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ cử tri của điểm bỏ phiếu nếu có trường hợp nghi ngờ hoặc mắc COVID-19.

* Hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động) Các cử tri không đến bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử. Cán bộ Tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến các cử tri này cần thực hiện:

- Được tập huấn về phòng chống lây nhiễm COVID-19.

- Thực hiện các biện pháp về phòng chống lây nhiễm COVID-19 như tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử.

- Sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân như quần áo phòng hộ, khẩu trang … trong quá trình làm nhiệm vụ.  

- Hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.

- Xử lý khử khuẩn phiếu, hòm phiếu và phương tiện vận chuyển.

- Lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước và sau thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ thành viên của tổ.

d) Cơ sở thực hiện cách ly y tế và điều trị COVID-19:

* Trường hợp số lượng ít, quy mô nhỏ: Sử dụng hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động) để đảm bảo các quy định phòng chống COVID-19. Cán bộ Tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến các cử tri này và cần thực hiện.

- Được tập huấn về phòng chống lây nhiễm COVID-19.

- Có cán bộ y tế hướng dẫn, trợ giúp và giám sát hoặc sử dựng cán bộ y tế tham gia vào Tổ bầu cử.

- Thực hiện các biện pháp về phòng chống lây nhiễm COVID-19 như tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử.

- Sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân như quần áo phòng hộ, khẩu trang … trong quá trình làm nhiệm vụ.

- Hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.

- Xử lý khử khuẩn phiếu, hòm phiếu và phương tiện vận chuyển.

- Lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước và sau thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ thành viên của tổ.

* Trường hợp số lượng nhiều, quy mô lớn: Căn cứ vào quy định, hướng dẫn về bầu cử và tình hình diễn biến thực tế của dịch COVID-19 để thành lập đơn vị bầu cử cho cơ sở này.Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10622355