Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 6129/TB-SYT Khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Quầy thuốc Trần Thúy Nga) 24/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
2 6123/SYT-QLHNYD Khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Nhà thuốc Phương Nhung) 24/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
3 6122/SYT-NVY CÔNG BỐ Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ 24/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
4 970/QĐ-SYT Về việc phê duyệt Danh mục Kỹ thuật, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đỗi với phòng khám bác sỹ Ngọc 23/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
5 968/QĐ-SYT Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 23/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
6 967/QĐ-SYT cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 23/12/2021 Đặng Ngọc Huy
7 964/QĐ-SYT QĐ cấp CCHN dược 23/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
8 961/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược 21/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
9 960/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng“Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) 21/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
10 958/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược và Giấy chứng nhận đạt GPP 21/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
11 6036/SYT-NVY V/v triển khai thực hiện Quyết định số 5669/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn nâng cao năng lực chăm sóc mắt tại cơ sở y tế tuyến huyện 21/12/2021 Hoàng Hải
12 956/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược và Giấy chứng nhận đạt GPP 20/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
13 948/QĐ-SYT V/v công khai dự toán chi NSNN năm 2021 (TB_5270) 17/12/2021 Đặng Ngọc Huy
14 5946/BC-SYT Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 17/12/2021
15 1950/QĐ-SYT Quyết định công nhận Kết quả đánh giá phân loại công chức, nhân viên hợp đồng khối văn phòng Sở Y tế năm 2021 17/12/2021 Đặng Ngọc Huy
16 939./QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn đối với Trung tâm Y tế huyện Phú Lương 15/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
17 938/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược 15/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
18 937/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng“Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) 15/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
19 936/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 15/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
20 5855/BC-SYT Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 15/12/2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5925

Tổng truy cập: 9346148