Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 5659/CB-SYT CÔNG BỐ Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định Phòng tiêm chủng vắc xin Thanh Bình 06/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
2 5658/TB-SYT Khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 06/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
3 5657/TB-SYT Khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 06/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
4 5642/SYT-NVY V/v tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD, KCN 05/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
5 875/QĐ-SYT Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 04/12/2021 Sở Y tế - Tỉnh Bến Tre
6 910/QĐ-SYT Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 03/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
7 909/QĐ-SYT cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 03/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
8 905/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược 02/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
9 898/QĐ-SYT Về việc thu hồi và hủy Chứng chỉ hành nghề Dược 02/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
10 5588/BC-SYT Báo cáo công tác xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; công tác pháp chế; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 02/12/2021
11 5584/KH-SYT Kế hoạch phát động phong trào thi đua " Thái Nguyên đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" 02/12/2021 Đặng Ngọc Huy
12 5558/TB-SYT phân công lịch trực các ngày thứ bảy, chủ nhật trong tháng 12/2021 của lãnh đạo Sở và các bộ phận chuyên môn Cơ quan Sở Y tế 02/12/2021 Hoàng Hải
13 5525/BC-SYT Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021 01/12/2021 Đặng Ngọc Huy
14 894/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng“Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) 30/11/2021 Đỗ Trọng Vũ
15 893/QĐ-SYT Công nhận bổ sung kết quả sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở của các đơn vị trực thuộc Sở y tế Thái Nguyên năm 2021 30/11/2021 Đặng Ngọc Huy
16 686/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 26 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 172 bổ sung 30/11/2021 Cục Quản lý Dược
17 5502/BC-SYT Báo cáo việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư năm 2021 30/11/2021
18 684/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 64 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107.2 29/11/2021 Cục Quản lý Dược
19 891/QĐ-SYT Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh đối với Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên 28/11/2021 Đỗ Trọng Vũ
20 890/QĐ-SYT Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh đối với Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 28/11/2021 Đỗ Trọng Vũ

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5878

Tổng truy cập: 9345856