Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 848/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 16/11/2021 Đỗ Trọng Vũ
2 818/QĐ-SYT Điều chỉnh nội dung số tiếp nhận Phiếu công bố 16/11/2021 Sở Y tế Bến Tre
3 5429/BC-SYT Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 16/11/2021
4 5249/SYT-TTr Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 16/11/2021 Hoàng Hải
5 5249/BC-SYT Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 16/11/2021
6 18/2021/TT-BYT Thông tư quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy 16/11/2021
7 846/QĐ-SYT Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Y tế Thái Nguyên (4574) 14/11/2021 Đặng Ngọc Huy
8 835/QĐ-SYT phê duyệt Danh mục kỹ thuật, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với Phòng khám Nha khoa Thanh Thu 14/11/2021 Đỗ Trọng Vũ
9 834/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng“Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) 14/11/2021 Đỗ Trọng Vũ
10 824/QĐ-SYT phê duyệt Danh mục kỹ thuật, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với Phòng khám Tâm Việt – Chuyên khoa Nhi 14/11/2021 Đỗ Trọng Vũ
11 823/QĐ-SYT Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 14/11/2021 Đỗ Trọng Vũ
12 821/QĐ-SYT V/v công khai dự toán chi NSNN năm 2021 (4675) 14/11/2021 Đặng Ngọc Huy
13 809/QĐ-SYT QD cap GCN co so du dieu kien ATTP 12/11/2021 Đỗ Trọng Vũ
14 5185/SYT-NVY CÔNG BỐ Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định Phòng tiêm chủng vắc xin Bảo Gia 12/11/2021 Đỗ Trọng Vũ
15 5161/TB-SYT Khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 12/11/2021 Đỗ Trọng Vũ
16 808/QĐ-SYT Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Y tế Thái Nguyên (TB4524_NQ02) 10/11/2021 Đặng Ngọc Huy
17 5111/CB-SYT Công bố đáp ứng GSP phòng tiêm vắc xin Bảo Gia 10/11/2021 Đỗ Trọng Vũ
18 5092/SYT-NVD Mẫu Voltarén 75 mg nghi ngờ giả 09/11/2021 Sở Y tế
19 804/QĐ-SYT Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Y tế Thái Nguyên 08/11/2021 Hoàng Hải
20 5056/SYT-QLHNYD thông báo hồ sơ đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 08/11/2021 Đỗ Trọng Vũ

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10624406