Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 4919/TB-SYT Khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 01/11/2021 Đỗ Trọng Vũ
2 4918/TB-SYT Hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết 01/11/2021 Đỗ Trọng Vũ
3 4917/TB-SYT Hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết 01/11/2021 Đỗ Trọng Vũ
4 4916/TB-SYT Hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết 01/11/2021 Đỗ Trọng Vũ
5 4915/TB-SYT Hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết 01/11/2021 Đỗ Trọng Vũ
6 4914/TB-SYT Khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 01/11/2021 Đỗ Trọng Vũ
7 4913/TB-SYT Khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 01/11/2021 Đỗ Trọng Vũ
8 13305/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 01/11/2021 Cục Quản lý Dược
9 13302/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không được phép lưu hành 01/11/2021 Cục Quản lý Dược
10 759/QĐ-SYT Về việc thu hồi và hủy Chứng chỉ hành nghề Dược 26/10/2021 Đỗ Trọng Vũ
11 758/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược 26/10/2021 Đỗ Trọng Vũ
12 756/QĐ-SYT Về việc cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt phân phối thuốc 26/10/2021 Đỗ Trọng Vũ
13 755/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng“Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) 26/10/2021 Đỗ Trọng Vũ
14 728/QĐ-SYT Về việc Phê duyệt Danh mục kỹ thuật được thực hiện đối với Trạm Y tế phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 26/10/2021 Đỗ Trọng Vũ
15 4814/BC-SYT Báo cáo kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tết Trung thu năm 2021 26/10/2021 Đặng Ngọc Huy
16 4810/TB-SYT Khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 26/10/2021 Đỗ Trọng Vũ
17 751/QĐ-SYT Thu hồi, hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 22/10/2021 Đỗ Trọng Vũ
18 750/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 22/10/2021 Đỗ Trọng Vũ
19 747/QĐ-SYT Kiện toàn Hội đồng chuyên môn thẩm định danh mục kỹ thuật thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 21/10/2021 Đặng Ngọc Huy
20 4740/SYT-NVD Thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 Viên nén NOVOTEC - 70 (Alendronic acid 70mg) 21/10/2021 Hoàng Hải

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 10624066