Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 449/QĐ-SYT về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh   21/05/2018 Đặng Ngọc Huy
2 952/SYT-NVD v/v mua thuốc trong dm thuốc đấu thầu tập trung chưa có kết quả LCNT    18/05/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
3 447/QĐ-SYT thu hồi giấy phép hoạt động kcb  18/05/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
4 445/QĐ-SYT V/v phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với phòng khám đa khoa Việt Bắc    18/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
5 444/QĐ-SYT v/v phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với phòng khám đa khoa Võ Nhai  18/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
6 443/QĐ-SYT v/v phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đới với phòng khám đa khoa trường Cao đẳng y Thái Nguyên  18/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
7 442/QĐ-SYT v/v phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với Phòng khám đa khoa Bảo Ngọc  18/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
8 441/QĐ-SYT v/v phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với công ty cổ phần phòng khám đa khoa 103 hà nội - phổ yên ( phòng khám đa khoa 103 hà nội - phổ yên)   18/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
9 440/QĐ-SYT v/v phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với phòng khám tư nhân 19A Định Hóa    18/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
10 439/QĐ-SYT v/v phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với phòng khám đa khoa Thiên Hồng  18/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
11 437/QĐ-SYT v/v phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với phòng khám Đa khoa Thái Nguyên  18/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
12 436/QĐ-SYT v/v phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đới với danh nghiệp tư nhân phòng khám đa khoa minh đức ( phòng khám đa khoa minh đức)  18/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
13 435A/QĐ-SYT v/v phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đới với phòng khám đa khoa hà nội -thái nguyên   18/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
14 908/SYT-NVY v/v điều chỉnh hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến kcb bhyt năm 2018   11/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
15 882/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm  08/05/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
16 881/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng  08/05/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
17 865/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng  07/05/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
18 864/SYT-NVD V/v tăng cường công tác quản lý chất lượng thuốc  07/05/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
19 381/QĐ-SYT V/v công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2018 của sở y tế Thái Nguyên  04/05/2018 Nguyễn Vy Hồng
20 374/QĐ-SYT V/v cấp, cấp lại Giấy phép hoạt động KCB đối với các cơ KCB  03/05/2018 Đặng Ngọc Huy

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6860

Tổng truy cập: 9267728