Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 2417/SYT-ATVSTP V/v mời tham dự lớp tập huấn phổ biến một số văn bản mới về An toàn thực phẩm 28/06/2022 Đỗ Trọng Vũ
2 1340/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ kinh doanh dược 27/06/2022 Đỗ Trọng Vũ
3 1339/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) 27/06/2022 Đỗ Trọng Vũ
4 5606/QLD-CL V/v thuốc nghi ngờ nhập khẩu/ lưu hành trái phép 24/06/2022 Cục Quản lý Dược
5 5605/QLD-CL V/v thuốc nghi ngờ giả mạo thuốc Ritalin 10mg 24/06/2022 Cục Quản lý Dược
6 88/SY-SYT Sao y Quyết định 701/QĐ-SYT ngày 14/6/2022 của Sở Y tế Long An Vv thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 23/06/2022 Đỗ Cảnh Dương
7 87/SY-SYT Quyết định 317/QĐ-QLD ngày 17/6/2022 của Cục Quản lý Dược Vv ban hành danh mục 32 vắc xin, sinh phẩm được cấp, gia hạn giấy ĐKLH tại Việt Nam - Đợt 44 23/06/2022 Đỗ Cảnh Dương
8 5483/QLD-CL V/v công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 22) 23/06/2022 Cục Quản lý Dược
9 331/QĐ-QLD Danh mục cấp GĐKLH đợt 177 23/06/2022 Cục Quản lý Dược
10 328/QĐ-QLD Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang) 23/06/2022 Cục Quản lý Dược
11 2369/SYT-NVY CÔNG BỐ Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định Trạm y tế xã Yên Đổ thuộc Trung tâm y tế huyện Phú Lương 23/06/2022 Đỗ Trọng Vũ
12 2368/SYT-NVY CÔNG BỐ Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định Trạm y tế xã Vô Tranh thuộc Trung tâm y tế huyện Phú Lương 23/06/2022 Đỗ Trọng Vũ
13 1334/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 23/06/2022 Đỗ Trọng Vũ
14 2364/SYT-TCHC V/v tăng cường hoạt động sáng kiến trong lĩnh vực Cải cách hành chính 22/06/2022 Đặng Ngọc Huy
15 1321/QĐ-SYT QĐ cấp CCHN dược 22/06/2022 Đỗ Trọng Vũ
16 323/QĐ-QLD Về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược 20/06/2022 Cục Quản lý Dược
17 2324/SYT-NVY CÔNG BỐ Cơ sở đủ điều xác định tình trạng nghiện ma túy 20/06/2022 Đỗ Trọng Vũ
18 1278/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) 20/06/2022 Đỗ Trọng Vũ
19 322/QĐ-QLD Về việc công bố danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 1 năm 2022 17/06/2022 Cục Quản lý Dược
20 317/QĐ-QLD Quyết định cấp, gia hạn GĐKLH VXSP Đợt 44 17/06/2022 Cục Quản lý Dược
21 2305/TB-SYT Khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Quầy thuốc Hà Yến) 17/06/2022 Đỗ Trọng Vũ
22 1265/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 17/06/2022 Đỗ Trọng Vũ
23 544/QĐ-SYT Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Tân Hoàng Diệp) 16/06/2022 Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
24 1260/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược và Giấy chứng nhận đạt GPP 16/06/2022 Đỗ Trọng Vũ
25 2269/SYT-TTr Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chấp hành quy định về Phòng, chống tác hại của rượu, bia 15/06/2022 Hoàng Hải
26 2267/SYT-TTr Sở Y tế đề nghị Chủ tịch UBND các huyện phối hợp chỉ đạo thực hiện quy định về phòng chống tác hại của rượu, bia 15/06/2022 Hoàng Hải
27 1256/QĐ-SYT Về việc phê duyệt Danh mục kỹ thuật, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với Nha khoa Vũ Gia ETERNAL 15/06/2022 Đỗ Trọng Vũ
28 1255/QĐ-SYT Về việc cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 15/06/2022 Đỗ Trọng Vũ
29 701/QĐ-SYT QUYẾT ĐỊNH Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 14/06/2022 Sở Y tế Long An
30 2243/TB-SYT Khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Nhà thuốc Sùng Hằng) 14/06/2022 Đỗ Trọng Vũ
31 2241/SYT-ATVSTP V/v thông tin cảnh báo sản phẩm thực phẩm BVSK có chứa Diclofenac 14/06/2022 Đỗ Trọng Vũ
32 1251/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) 14/06/2022 Đỗ Trọng Vũ
33 1250/QĐ-SYT Về việc cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ kinh doanh dược 14/06/2022 Đỗ Trọng Vũ
34 1248/QĐ-SYT Kiện toàn Hội đồng chuyên môn thẩm định Danh mục kỹ thuật thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 13/06/2022 Đặng Ngọc Huy
35 309/QĐ-QLD Về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược 10/06/2022 Cục Quản lý Dược
36 1245/QĐ-SYT QĐ cấp CCHN dược 10/06/2022 Đỗ Trọng Vũ
37 892/QĐ-SYT Quyết định về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 09/06/2022 SYT Đồng Nai
38 4878/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (sản phẩm Kem nghệ - E100) 09/06/2022 Cục Quản lý Dược
39 104/QĐ-YDCT Quyết định và Ban hành Danh mục cấp gia hạn GĐK lưu hành thuốc trong nước - đợt 5 09/06/2022 Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
40 103/QĐ-YDCT Quyết định và Ban hành danh mục cấp GĐK lưu hành thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất trong nước - đợt 5 09/06/2022 Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
41 4830/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Dung dịch rửa tay kháng khuẩn HAPPICARE+) 06/06/2022 Cục Quản lý Dược
42 299/QĐ-QLD Về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 17 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành 03/06/2022 Cục Quản lý Dược
43 2123/TB-SYT phân công lịch trực các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật trong tháng 6/2021 của lãnh đạo Sở và các bộ phận chuyên môn Cơ quan Sở Y tế 03/06/2022 Hoàng Hải
44 1213/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ kinh doanh dược 03/06/2022 Đỗ Trọng Vũ
45 1212/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) 03/06/2022 Đỗ Trọng Vũ
46 1210/QĐ-SYT Công khai dự toán NSNN năm 2022 (TB_1830) 03/06/2022 Đặng Ngọc Huy
47 4781/QLD-ĐK công bố danh mục thuốc theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP của CP (đợt 1) 02/06/2022 Cục Quản lý Dược
48 4776/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Dung dịch rửa tay khô Aerius - 19) 02/06/2022 Cục Quản lý Dược
49 2572/QĐ-SYT QUYẾT ĐỊNH THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH BÀ LÃO VIỆT NAM (02 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM) 01/06/2022 Sở Y tế TP Hồ Chí Minh
50 1190/QĐ-SYT Về việc Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh đối với Bệnh viện A Thái Nguyên 31/05/2022 Hoàng Hải
51 4489/QLD-CL Về việc đăng tải lên website Danh sách các cơ sở sản xuất ở nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng Đợt 36 và danh sách các thuốc, các cơ sở sản xuất vi phạm về chất lượng thuốc Cục QLD thông báo thu hồi - Đợt 30 30/05/2022 Cục Quản lý Dược
52 291/QĐ-QLD Về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 05 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành 30/05/2022 Cục Quản lý Dược
53 284/QĐ-QLD Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang) 27/05/2022 Cục Quản lý Dược
54 2041/SYT-KHTC phổ biến, tuyên truyền gian hàng thương mại điện tử tham gia Festival Trái cây và các sản phẩm OCOP năm 2022 tại Sơn La 27/05/2022 Đỗ Trọng Vũ
55 1165/QĐ-SYT phê duyệt Danh mục kỹ thuật, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với Phòng khám Chuyên gia 27/05/2022 Đỗ Trọng Vũ
56 1164/QĐ-SYT cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 27/05/2022 Đỗ Trọng Vũ
57 1148/QĐ-SYT Cấp bổ sung, mở rộng phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 26/05/2022 Đỗ Trọng Vũ
58 4261/QLD-CL mẫu Voltaren 75mg giả 25/05/2022 Cục Quản lý Dược
59 279/QĐ-QLD Danh mục gia hạn GĐKLH đợt 176 25/05/2022 Cục Quản lý Dược
60 1144QĐ-SYT Về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 25/05/2022 Đỗ Trọng Vũ
61 1144/QĐ-SYT Về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở Nha khoa Tài Ngọc 25/05/2022 Đỗ Trọng Vũ
62 4227/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Dung dịch vệ sinh phụ nữ Tinh dầu gừng) 23/05/2022 Cục Quản lý Dược
63 277/QĐ-QLD Danh mục gia hạn GĐKLH Đọt 175.1 23/05/2022 Cục Quản lý Dược
64 274/QĐ-QLD Danh mục cấp GĐKLH thuốc sản xuất trong nước chứa molnupiravir đợt 175 23/05/2022 Cục Quản lý Dược
65 1133/QĐ-SYT Về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở Nha khoa Tài Ngọc 23/05/2022 Đỗ Trọng Vũ
66 1132/QĐ-SYT phê duyệt Danh mục kỹ thuật, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với cơ sở Nha khoa Tâm Đức 23/05/2022 Đỗ Trọng Vũ
67 1131/QĐ-SYT cấp, cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động, phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 23/05/2022 Đỗ Trọng Vũ
68 1130/QĐ-SYT Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) 23/05/2022 Đỗ Trọng Vũ
69 496/QĐ-SYT Quyết định Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 21/05/2022 SYT Khánh Hòa
70 70/SYT-NVD Sao y Quyết định số 496/QĐ-SYT ngày 20/5/2022 của Sở Y tế Khánh Hòa về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 20/05/2022 Đỗ Cảnh Dương
71 4081/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Dung dịch vệ sinh phụ nữ Tulise 100ml) 19/05/2022 Cục Quản lý Dược
72 4080/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Sữa rửa tay sạch khuẩn Dr. Clean Hương dâu) 19/05/2022 Cục Quản lý Dược
73 1110/QĐ-SYT Về việc Phê duyệt Danh mục kỹ thuật được thực hiện đối với Trạm Y tế xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 19/05/2022 Đỗ Trọng Vũ
74 1091/QĐ-SYT Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược 19/05/2022 Đỗ Trọng Vũ
75 563/QĐ-SYT V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩn mỹ phẩm 17/05/2022 SYT TP Hải Phòng

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6234

Tổng truy cập: 9269005