Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1470/VBCB-NVY CÔNG BỐ Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định Phòng tiêm chủng Bảo Ngọc Yên Ninh 18/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
2 884QĐ-SYT Về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 15/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
3 2908/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Kem chống nẻ dưỡng ẩm Hame soft 10g) 15/04/2022 Cục Quản lý Dược
4 1450/SYT-QLHNYD tiếp nhận đăng ký người hành nghề KBCB 15/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
5 876/QĐ-SYT Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Y tế Thái Nguyên (TB 1091) 14/04/2022 Đặng Ngọc Huy
6 45/SY-SYT Quyết định số 192/QĐ-SYT ngày 11/4/2022 Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Renature 14/04/2022 Đỗ Cảnh Dương
7 44/SY-SYT Sao y QĐ số 191/QĐ-SYT ngày 11/4/2022 của SYT Nam định Vv thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Thảo dược tắm bé Herosa 14/04/2022 Đỗ Cảnh Dương
8 1406/BC-SYT BÁO CÁO Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2022 14/04/2022 Hoàng Hải
9 1402/KH-SYT Tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022 13/04/2022 Hoàng Hải
10 1397/SYT-KHTC tăng cường cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế và của các đơn vị trực thuộc Sở 13/04/2022 Hoàng Hải
11 1396/CB-SYT Công bố GSP phòng tiêm chủng vắc xin Bảo Gia 2 13/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
12 1393/CB-SYT Công bố GSP phòng tiêm chủng Bảo Ngọc Yên Ninh 13/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
13 713/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 12/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
14 653/QĐ-SYT Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) 12/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
15 1373/TB-SYT Thông báo khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc_Quầy thuốc Tuấn Thu 12/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
16 1365/TB-SYT Thông báo khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc_Quầy thuốc Tuấn Thủy 09/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
17 584/QĐ-SYT phê duyệt Danh mục kỹ thuật lần đầu, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với Phòng khám tư nhân chuyên khoa Răng Hàm Mặt 08/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
18 498/QĐ-SYT Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) 05/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
19 488/QĐ-SYT Quyết định về việc thu hồi và hủy Chứng chỉ hành nghề dược (Tạ Quang Học, Nguyễn Thị Ngọc) 01/04/2022 Đỗ Trọng Vũ
20 38/SY-SYT Sao y QĐ 1325 NGÀY 29/3/2022 về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 01/04/2022 Đỗ Cảnh Dương

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6754

Tổng truy cập: 8369138