Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 685/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm  10/04/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
2 684/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng  10/04/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
3 329/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động KCB  10/04/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
4 323/QĐ-SYT V/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên  06/04/2018 Nguyễn Vy Hồng
5 234/QĐ-SYT V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên  06/04/2018 Nguyễn Vy Hồng
6 299/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động KCB  02/04/2018 Nguyễn Vy Hồng
7 577/SYT-HD V/v điều chỉnh hướng dẫn đăng ký KCB ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT năm 2018  29/03/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
8 184/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động KCB  29/03/2018 Nguyễn Vy Hồng
9 177/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh  29/03/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
10 176/QĐ_SYT Về viêc cấp , chứng chỉ hành nghề KCB  29/03/2018 Đặng Ngọc Huy
11 175/QĐ-SYT Về việc công bố công khai ngân sách năm 2018 của Sở y tế Thái Nguyên  28/03/2018 Nguyễn Vy Hồng
12 540/SYT-NVY Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định thuộc Trung tâm TP Thái Nguyên  26/03/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
13 512/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm  23/03/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
14 164/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp lại giấy phép hoạt động KCB đối với các cơ sở KCB  23/03/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
15 162/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp lại giấy phép hoạt động KCB đối với các cơ sở KCB  23/03/2018 Đặng Ngọc Huy
16 472/SYT-NVY V/v báo cáo thông tin phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp  19/03/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
17 471/SYT-TB Thông báo cơ sở KCB đủ điều kiện khám bệnh nghề nghiệp  19/03/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
18 422/VBCB-SYT Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định thuộc Trung tâm y tế huyện Định Hóa  13/03/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
19 133/QĐ-SYT Thu hồi Giấy phép hoạt động KCB  12/03/2018 Nguyễn Thị Bích Hải
20 124/QĐ-SYT Quyết định về việc cấp, cấp lại giấy phép hoạt động KCB đối với các cơ sở KCB  09/03/2018 Đặng Ngọc Huy

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6942

Tổng truy cập: 8369249