Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1013/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dượcvà Giấy chứng nhận đạt GPP 31/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
2 6273/TB-SYT Hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết (Quầy thuốc Tiên Phong) 30/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
3 6263/KH-SYT Kế hoạch triển khai Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022 của Sở Y tế Thái Nguyên 30/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
4 985/QĐ-SYT QĐ điều chỉnh CCHN dược 27/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
5 155/SYT-NVD Sao y QĐ 935/QĐ-SYT ngày 23/12/2021 của Sở Y tế Bến Tre Vv Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 27/12/2021 Đỗ Cảnh Dương
6 978/QĐ-SYT Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Y tế Thái Nguyên (TB5368) 24/12/2021 Đặng Ngọc Huy
7 6148/TB-SYT Khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Quầy thuốc Thanh Nga) 24/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
8 6130/TB-SYT Khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Quầy thuốc Bảo Ngọc 2) 24/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
9 6129/TB-SYT Khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Quầy thuốc Trần Thúy Nga) 24/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
10 6123/SYT-QLHNYD Khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Nhà thuốc Phương Nhung) 24/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
11 6122/SYT-NVY CÔNG BỐ Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ 24/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
12 970/QĐ-SYT Về việc phê duyệt Danh mục Kỹ thuật, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đỗi với phòng khám bác sỹ Ngọc 23/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
13 968/QĐ-SYT Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 23/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
14 967/QĐ-SYT cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 23/12/2021 Đặng Ngọc Huy
15 964/QĐ-SYT QĐ cấp CCHN dược 23/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
16 961/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược 21/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
17 960/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng“Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) 21/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
18 958/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược và Giấy chứng nhận đạt GPP 21/12/2021 Đỗ Trọng Vũ
19 6036/SYT-NVY V/v triển khai thực hiện Quyết định số 5669/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn nâng cao năng lực chăm sóc mắt tại cơ sở y tế tuyến huyện 21/12/2021 Hoàng Hải
20 956/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược và Giấy chứng nhận đạt GPP 20/12/2021 Đỗ Trọng Vũ

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7696

Tổng truy cập: 8369916