Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    RSS    SiteMap

 TRANG CHỦ   >  THỐNG KÊ Y TẾ  >  KHÁM CHỮA BỆNH
JAHR 2014: Tăng cường dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm
Thứ năm, 21/07/2016
Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế 2014 (JAHR 2014) là báo cáo thứ 8 do Bộ Y tế cùng với Nhóm đối tác y tế (Health Partnership Group - HPG) phối hợp thực hiện hằng năm. Báo cáo JAHR đánh giá tiến độ t...
JAHR 2013: Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân
Thứ năm, 21/07/2016
Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế 2013 (JAHR 2013) là báo cáo thứ bảy do Bộ Y tế cùng với Nhóm đối tác y tế (Health Partnership Group - HPG) phối hợp thực hiện hằng năm. JAHR đánh giá tiến độ thực hi...
Tóm tắt số liệu thống kê Y tế giai đoạn 2009-2013
Thứ năm, 21/07/2016
Dữ liệu thống kê gốm các nội dung chính: Đơn vị hành chính - Dân số; Chỉ tiêu và mục tiêu; Tổng sản phẩm xã hội, ngân sách ngành y; Chi ngân sách y tế theo các lĩnh vực;...
1
V/v cử cán bộ tham gia tập huấn phần mềm Một cửa điện tử 
Triển khai thực hiện "Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ Y tế công tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 -2020"
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định thuộc Trung tâm Y tế Đại Từ
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định thuộc Trung tâm Y tế Võ Nhai
Truy cập hôm nay 458
Tổng lượt truy cập 1605985
Đang truy cập 7

Lên đầu trang