Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    RSS    SiteMap

 TRANG CHỦ   >  GIỚI THIỆU
Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình
Thứ ba, 26/07/2016
Bệnh viện C Thái Nguyên
Thứ ba, 26/07/2016
Bệnh viện A Thái Nguyên
Thứ ba, 26/07/2016
Ban Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên
Thứ sáu, 22/07/2016
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Thứ sáu, 22/07/2016
1
V/v cử cán bộ tham gia tập huấn phần mềm Một cửa điện tử 
Triển khai thực hiện "Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ Y tế công tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 -2020"
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định thuộc Trung tâm Y tế Đại Từ
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định thuộc Trung tâm Y tế Võ Nhai
Truy cập hôm nay 516
Tổng lượt truy cập 1606043
Đang truy cập 15

Lên đầu trang