Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    RSS    SiteMap

 TRANG CHỦ   >  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TÌM KIẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thuộc lĩnh vực
Đơn vị xử lý
Từ khóa tìm kiếm
TTThủ tụcMã TTHCLĩnh vựcCơ quan xử lý
1 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định  Giám định y khoaSở Y tế
2 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định  Giám định y khoaSở Y tế
3 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại các điểm c,d,đ,e và g Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế  Bảo hiểm y tếSở Y tế
4 Cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế  Bảo hiểm y tếSở Y tế
5 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam  Khám chữa bệnhSở Y tế
6 Thủ tục Cho phép Đoàn trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế.  Khám chữa bệnhSở Y tế
7 Thủ tục Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc  Dược và Mỹ phẩmSở Y tế
8 Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp BYT-TNG-184579Y tế dự phòngSở Y tế
9 Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng BYT-TNG-184587Y tế dự phòngSở Y tế
10 Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng BYT-TNG-184597Y tế dự phòngSở Y tế
11 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BYT-TNG-227723Dân số - Kế hoạch hóa gia đìnhSở Y tế
12 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS. BYT-TNG-247994Y tế dự phòngSở Y tế
13 Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế BYT-TNG-279243Khám chữa bệnhSở Y tế
14 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế BYT-TNG-279244Khám chữa bệnhSở Y tế
15 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế BYT-TNG-279245Khám chữa bệnhSở Y tế
16 Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế BYT-TNG-279246Khám chữa bệnhSở Y tế
17 Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm giám định y khoa thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện BYT-TNG-279274Giám định y khoaSở Y tế
18 Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện BYT-TNG-279275Giám định y khoaSở Y tế
19 Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện BYT-TNG-279276Giám định y khoaSở Y tế
20 Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện BYT-TNG-279277Giám định y khoaSở Y tế
21 Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện BYT-TNG-279278Giám định y khoaSở Y tế
22 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 BYT-TNG-286618An toàn thực phẩmSở Y tế
23 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 BYT-TNG-286619An toàn thực phẩmSở Y tế
24 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 BYT-TNG-286620An toàn thực phẩmSở Y tế
25 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014. B-BYT-286621-TT BYT-TNG-286621An toàn thực phẩmSở Y tế
26 Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế BYT-TNG-286623Y tế dự phòngSở Y tế
27 Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-BYT thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế BYT-TNG-286635Khám chữa bệnhSở Y tế
28 Cho phép áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế BYT-TNG-286636Khám chữa bệnhSở Y tế
29 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm BYT-TNG-286675Dược và Mỹ phẩmSở Y tế
30 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng BYT-TNG-286676Dược và Mỹ phẩmSở Y tế
1 2 3 4
V/v cử cán bộ tham gia tập huấn phần mềm Một cửa điện tử 
Triển khai thực hiện "Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ Y tế công tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 -2020"
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định thuộc Trung tâm Y tế Đại Từ
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định thuộc Trung tâm Y tế Võ Nhai
Truy cập hôm nay 467
Tổng lượt truy cập 1605994
Đang truy cập 16

Lên đầu trang