Gan nhiễm mỡ ở trẻ em đặc trưng bởi sự tích tụ quá mức mỡ trong tế bào gan của trẻ
gan nhiễm mỡ ăn được cá không
EMC Đã kết nối EMC